Metode

Metode
Vi benytter metodikker, der reducere misforståelser og spildtid

Afhængig af kundens behov og det enkelte projekts karakter anvender vi Prince2 eller agile projektmetoder – og vi har erfaring for at en kombination ofte er det optimale.

Vi arbejder med fuld gennemsigtighed, der sikrer en effektiv udviklingsproces med stor og effektiv kundeinddragelse. Til dette formål anvender vi et Project Management Toolkit; JIRA, som vi benytter til at holde styr på fremdrift, issues, tasks, milestones, change requests, end-products, tids- og ressourceforbrug, rapportering m.m.

For at sikre, at vi har en fælles gensidig forståelse af krav og behov arbejder vi ofte med wireframes, der visualiere hvorledes en given funktion og et design fremstræder. Det er vores erfaring at en look and feel tilgang reducerer misforståelser og dermed spild af tid.

For at sikre at vi har fokus på de opgaver, der helt konkret skal gennemføres er dette værktøj integreret med vores metode, sådan at der er en tæt sammenhæng med de slutprodukter, der skal udarbejdes, og det der er aftalt. Kunderne får online adgang til dette værktøj og al information er tilgængelig.
Der testes løbende og når en leverance afsluttes gennemføres en delevaluering, hvor alle dele af leverancen evalueres. Kunden modtager en kort evalueringsrapport ved hver leverance. Denne viden bringes videre til evt. senere leverancer og indgår i Creavis samlede erfaringsbase om produkter og løsninger.