Rådgivning

Creavi Ledelse og rådgivning
Creavi arbejder med ledelse af it og forretning, så dine it-investeringers forretningsmæssige værdi effektiveres.

Creavi Ledelse og rådgivning
Du kan være sikker på at få engagerede og effektive konsulenter, der trækker på personlige erfaringer fra en lang række gennemførte projekter for store og mindre virksomheder og offentlige institutioner.
Vores erfarne konsulenter kan bistå dig bredt indenfor centrale IT-management discipliner og forretningsudvikling. De fleste af vores opgaver falder indenfor:
• Projektledelse
• Programledelse
• Ledelsesrådgivning
• Forandringsledelse
• EU-Udbud
• Informationssikkerhed
• Transitionsprojekter
• Mobility projekter
• Outsourcing
• IT-strategi
• Operations
Vores ekspertiser omfatter rammeværk som ITIL, COBIT, Prince 2 og Blue Ocean strategiudvikling til optimering af it-organisationer, forretningsudvikling, Contract Management, Interim CIO, udbud m.m.

Creavi Interim Management
Creavi Interim Management er ledelse og ressource støtte til dig der har behov for faglighed, ekstra ressourcer eller ledelse i en mellemperiode af dine aktiviteter.
Uanset hvilken opgave du skal have løst, kan du få hjælp.
For vi har et stort netværk og tilbyder Interim Management, der dækker de fleste behov:
• Project Management – sikrer hurtig og effektiv implementering af projekter.
• Gap Management – hvis en nøglearbejder bliver syg.
• Transformation Management – hjælp til tung ledelsesstyring, f.eks. i forbindelse med virksomhedsomlægning.
• CIO ferieafløser – overtagelse af roret når du er på ferie – vi kan det.
Hvis du har en situation hvor der er behov for tung ledelsesstyring - f.eks. i forbindelse med organisationsomlægninger, større etableringer, indførsel af ny teknologi eller krisestyring – kan du altid kontakte os for en umiddelbar vurdering og snak om muligheder og det optimale løsning.
Creavi Interim Management er altid gennemført af partnere der har dokumenterede gode resultater på det specifikke område.

Creavi IT-workshop
Team Creavi arbejder interaktivt og tæt på dig og din løsning.
Med en Creavi IT-workshop opnås bedre udnyttelse af din it-løsning ved at arbejde med scoping, ressource allokering og løsningsdesign mv
For at sikre det størst mulige forretningsmæssige udbytte af din it-løsning anbefaler vi at indlede enhver projektet med en workshop, hvor vi sammen afdækker projektets interessenter og identificerer brugernes behov.
På en Creavi workshop gennemfører vi i samarbejde en stramt styret proces med analyse beskrivelse, design, workshops, forudsætningsbeskrivelser, teknisk og organisatorisk implementering samt overlevering og dokumentation af løsningen.
Den tekniske implementering er fundamentet for, at projektet bliver en succes, og her har Creavi på baggrund af de erfaringer, vi har fra tidligere løsninger, og som allerede har vist værdi hos eksisterende kunder, udviklet en gennemarbejdet og fast styret metode for implementering af it-løsninger.
Står du over for et it-projekt, hvor du har brug for teknisk bistand eller viden, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak inden opstart.

Creavi IT-review – gennemgang af dine it-aktiviteter
Creavi tilbyder en faglig gennemgang af dit it-projekt og dine it-aktiviteter
De it-projekter, der udbydes og implementeres i dag, er meget anderledes end projekter for blot et par år siden.
Standardprodukter og komponenter samt forbedrede kontrakt- og samarbejdsformer gør det mere forudsigeligt at opnå den ønskede funktionalitet og kvalitet. Men samtidig er kravene til it-løsninger vokset, hvilket i mange tilfælde øger den tekniske kompleksitet i projekterne.
Creavi tilbyder som en uafhængig og kompetent part kvalitetssikring af organisationens igangværende it-projekter, herunder assistance med udarbejdelse af;
• kravsmateriale
• ændringsstyring
• opdatering af din leverandøraftaler
• projektplaner
• budgetter
• risikolog
Vi dokumenterer sammen med dig gennemgangen og du tager anbefalingerne med i din dagligdag.

Creavi It-projektledelse
Få professionel bistand og styring på dine it-projekter
Realisering af it-projekter kræver en stor indsats.
Creavi kan bistå dig i dit daglige arbejde, du kan benytte Creavi’s kvalificerede projektledere som kompetent sparringspartnere eller til projektstyring på dine projekter.
It-projektledelse stiller store krav til projektlederens kompetencer, en struktureret og professionel tilgang til det daglige arbejde og projektledelse.
It-projekter er som regel komplekse, ligesom der ved it-projekter ofte er tale om en læringsproces, hvor systemer skal tilpasses virksomhedens arbejdsgange, problemstillinger og systemer.
Creavi’s kvalificerede og certificerede konsulenter med erfaring inden for it- og forretningsverdenen kan hjælpe dig med at gennemføre it-projekter i tæt samarbejde med forretningen, it-afdelingen og øvrige projektparter i din virksomhed.